mandag 29. juli 2013

Store Knut i svingen


 I 1903 ble den nye Skjoldavegen i byen vår frerdig.
Den gikk fra Skåredalen, 
langs Eivindsvannet
og videre til byen.

Det ble reist en minnestein 
for å markere at veien var ferdig i 1903.
Steinen står i svingen vest for Eivindsvannet.
Den ble kalt 
"Store Knut"
etter en kjempekar
som hadde arbeidet på veganlegget.


Fruene synger alltid
"Ser du havet vester ute"
i svingen 
ved Store Knut.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar