onsdag 21. september 2011

Fruene på kjøretur

Fruene var på kjøretur , og stoppet
 på Einstadbøvoll gård på Valevåg.


Gården  har røtter helt tilbake til 1500-tallet.
I 1816 overtok en dansk prestesønn driften av gården på Valevåg.
Han fant skifer i nærheten av gården sin.
Skifer brukte han til å bygge opp husene slik vi ser  de i dag.


Gården er bygget symetrisk rundt en akse fra våningshuset.
Det er 18 bygninger på gården.
Ett av husene er bygget i tre, resten er av stein.

Gården ble fredet i 1923.
Den er i privat eie,
 og det drives blant annet med melkeproduksjon på 
Einstadbøvoll i dag.


Fruene synes at det er mye interessant å se når de er ute på tur.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar