mandag 24. desember 2012

Å vera i livet.


Å vera i livet
av Haldis Moren Vesaas.


Dette å vera i livet,
open for alt ikring,
bunden med sterke røter
til menneske og til ting,
gi både hjarte og hender 
 i omsorg som aldri svik,
var det som gav meining til ferda di
og let deg få kjenne deg rik.

Og den som er rik  vil ha seg
 eit hus som er såleis bygt
 at alle som høyrer til huset 
kjenner det godt og trygt,
og såleis at framande gjerne
 kjem innom dørene der
og auker den rikdom som finst der før
 med alt dei sjølv er.

Fattig var du om aldri
 i livet  du kjenne fekk 
at mellom deg og dei andre 
levande straumar
gjekk av tillit og varme 
som styrkte kvart band 
 som til livet deg batt,
og lar deg få kjenne ,når alt blir gjort opp,
at meir enn du gav, fekk du att.


GOD JUL FRA FRUENE.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar