onsdag 21. mars 2012

Skoleflid
 Ungdomskoleelevene  skulle jobbe med leire.
Oppgaven var å lage et vesen som er halvt menneske , halvt dyr.

Vi trenger mye fantasi og kreativitet  i samfunnet vårt.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar